ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮਟ ਐਕਸਟ੍ਰੂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ

2002 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੱਸੀ ਫਿਲੇਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱ machineਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ